DHTML Menu JavaScript Menu Powered by Milonic
 
ALGEMEEN
• The Management Briefing by Dr Jan du Plessis is not a news service, but an analytical tool to support executives in the decision-making process. Please note that the opinions contained in the article is that of the author and not necessarily that of the Heritage Foundation.
Erfenis Gholfdag
Die jaarlikse Erfenis Gholfdag sal op 22 Februarie 2013 plaasvind by die Dienste Gholfklub, Thaba Tshwane (Voortrekkerhoogte).

WELKOM BY DIE ERFENISSTIGTING

Die Erfenisstigting (Maatskappy Sonder Winsoogmerk) is in 2002 gestig om te help omsien na bedreigde erfenisgoedere, veral dié wat vir die Afrikaanssprekende gedeelte van die bevolking van betekenis is. Die Erfenisstigting poog om na alle sodanige bedreigde terreine om te sien, asook na ander erfenisgoedere, soos standbeelde en kunswerke, wat bewaringswaardig geag word en nie meer elders in die land welkom is nie of in gevaar staan om gesteel of gevandaliseer te word.

Die Erfenisstigting het die geld ingesamel om die Erfenissentrum op die Voortrekkermonument Erfenisterrein op te rig (±R13.8 miljoen), asook vir die Navorsingstrust om tersaaklike navorsing te befonds (±R2,5 miljoen). 

Die Erfenisstigting moet self sy eie bedryfsfondse genereer en ontvang geen subsidie daarvoor van die Staat nie. Dit het ook nie Art 18A-belastingstatus nie.

Daarbenewens was die Erfenisstigting bevoorreg om gedurende 2010 ’n bedrag van R3 miljoen in te samel vir die reddingsplan wat by die Nasionale Afrikaanse Letterkunde Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein geloods is en ten opsigte waarvan die Erfenisstigting as ’n diensverskaffer van die die Vrystaatse owerhede aangestel is vir die implementering van díe plan.

Die Erfenisstigting is vroeër vanjaar ook deur die SA Erfenishulpbronagentskap (SAEHA) aangestel om namens SAEHA om te sien na die herstel en onderhoud van en beheer oor alle konsentrasiekampbegraafplase, burgergrafte, krygsgevangenekampe en bepaalde slagvelde, waarvoor ’n bedrag van R750 000,00 vir die eerste jaar as projekfondse deur die Staat aan die Erfenisstigting toegedeel is.

Die Erfenisstigting beheer, en besit in die meeste gevalle, reeds verskeie afgeleë erfenisterreine landswyd, insluitende die Danie Theron Gedenksuil te Gatsrand (Gauteng), die konsentrasiekampbegraafplase te Mafikeng (NW Provinsie), Bloukrans (KZN), Doornbult-kampe by die Oranjerivierstasie (Noord-Kaap) en die Louis Tregardt Gedenktuin in Maputo. Verskeie ander sal waarskynlik in die nabye toekoms onder Die Erfenisstigting se beheer geplaas word.

Lede van die publiek wat die erns van erfenisbewaring besef, kan lede van die Erfenisstigting word.

Kliek hier om lid van die Erfenisstigting te word

 

ERFENISTERREINE VRAELYS

Kliek hier om terugvoer te gee oor 'n Erfenisterrein wat besoek is, deur die vraelys te voltooi

 Nuwe Nismuur

Die Erfenisstigting en die Voortrekkermonument stel 280 spesiale nisse by die Voortrekkermonument beskikbaar vir gebruik deur alle oud-lede en burgerlike werknemers van die Weermag.

 

Hierdie nuwe, losstaande nismuur is noord van die SAW se Muur van Herinnering geleë.

 

Elke nis kan vir een of twee gebruikers dien. Koste: R4600, gravering: R150

 

Persone wat reeds ‘n nis in die Gedenktuin gekoop het, kan kosteloos verskuif, indien so verkies.

 

Navrae: Lidia Hendriks - 082 564 4840